NVCG

De Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde (NVCG) is een wetenschappelijke beroepsvereniging voor artsen die zich gespecialiseerd hebben in de met name niet-chirurgische aspecten van de cosmetische geneeskunde.

Een artsenvereniging waarin veel kennis gebundeld is van diverse aspecten binnen de cosmetische geneeskunde zoals injectables, energy-based behandelingen (lasers, IPL, LED etc.) peelings, anti-aging etc.

De vereniging stelt zich ten doel de bevordering en borging van de kwaliteit en de emancipatie van de cosmetische geneeskunde te bewerkstelligen door het bevorderen van de kennis en vaardigheden in de cosmetische geneeskunde, het bevorderen van de opleiding en nascholing van degenen die werkzaam zijn in de cosmetische geneeskundige praktijk alsmede het behartigen van de maatschappelijke belangen van haar leden.

De vereniging tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: het bevorderen van contact tussen de leden, onder meer door het houden van bijeenkomsten en congressen; het in leven roepen van geëigende commissies; het samenwerken met andere verenigingen en organisaties; het ondernemen van activiteiten en alle andere wettige middelen die de doelstelling dienen; het uitgeven van publicaties.

Doelstelling van de NVCG

De NVCG heeft als doelstelling de kwaliteit van cosmetische behandelingen te waarborgen en voortdurend te verbeteren:

  • Het geven van bijscholingen voor haar leden
  • De opstelling van kwaliteitseisen
  • De instelling van een klachtencommissie
  • Registratie van complicaties

Cosmetische geneeskunde is een prachtig vak. Het is echter ook een vak met grote verantwoordelijkheden.

De NVCG artsen moeten de nieuwste technieken beheersen en op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen. Het ondersteunt en biedt objectieve informatie aan mensen die een cosmetische behandeling overwegen. Als NVCG artsen staan wij bij House of Bratz garant voor kennis van zaken, kwaliteit van behandelingen en 100% hoogwaardige producten.

Lidmaatschap van de NVCG is het beste keurmerk voor cosmetisch artsen.

Voor meer informatie: www.nvcg.nl